“Where dreams come true.”

Dromen

Dromen is een natuurlijke functie van elk levend wezen en vindt op natuurlijke wijze plaats tijdens de slaap. Maar wat is de oorsprong van dromen? Daar zijn de meningen over verdeeld.

C.G. Jung zegt over dromen dat ze enerzijds de functie hebben van verwerking van de gebeurtenissen uit ons dagelijks leven en aan de andere kant geven ze aanwijzingen over onze angsten, verlangens en de diepere gronden van ons bestaan (het transpersoonlijke gebied).

De sjamaan Don Juan uit de boeken van Carlos Castaneda zegt dat tijdens onze slaap energieen uit andere werelden en dimensies ons onderbewuste 'binnendringen' en die helderheid verschaffen over het bestaan van die werelden.

Uit het sjamanisme over de hele wereld zijn de trancetoestanden bekend waarin de sjamaan al of niet onder invloed van psychedelische hulpmiddelen dromen krijgen die betrekking hebben op het welzijn van hun volk of individueel informatie geven over de aanpak van een bepaalde ziekte. Raadgevers van de 'Grote Geest' verschijnen in die dromen om aanwijzingen te geven over belangrijke beslissingen.

Ook in onze westerse maatschappij komen dergelijke dromen, al of niet opgewekt, voor. Informatie over belangrijke levensbeslissingen, aanwijzingen over het dagelijks leven, spirituele groei, relaties, ziekte, opvoeding, heling van het 'ik'.

Jung heeft in zijn boeken uitgebreid aandacht besteed aan dromen, de symboliek ervan en de overeenkomst met de symboliek uit het verre verleden, tot aan de prehistorie toe.

De soorten dromen bepalen het karakter van de droom: zo heb je angstdromen, wensdromen, verwerkingsdromen, voorspellende dromen, helderziende dromen, dromen die ons vertellen over onze voorouders, dromen die aanwijzingen geven over ons dagelijks leven met het doel dit in de juiste banen te leiden.. Enzovoorts. En natuurlijk het fenomeen 'lucide dromen' dat tal van werelden en dimensies voor ons opent. Lucide dromen is de benaming voor bewust dromen, dromen waarin we zelf het verloop van de droom bepalen.

We gaan een grens over. Als we dromen dat we ons vrij kunnen bewegen, vliegen en andere werelden betreden, meestal met hulp van een begeleider, zijn dat eigenlijk geen dromen maar hebben we een andere bewustzijnsvorm. We reizen dan met onze tweede lichaam, het astrale, het vluchtige, het etherische. Dit zijn geen dromen, maar is een ander bestaan. Net zo belangrijk, zo niet belangrijker, als ons dagelijks leven op deze aarde.

Voor mij staat het als een paal boven water dat de meeste dromen en het leven zelf, buiten onze eigen persoonlijke dimensie, beinvloed worden door die andere dimensies. Het tweede lichaam is bewezen (lees bv. Robert Monroe). Astrale reizen vormen geen uitzondering meer in deze wereld en we kunnen er gebruik van maken voor onze persoonlijke groei. We leren van die andere dimensies naar onszelf kijken in eerlijkheid en liefde.

Zoals gezegd, dromen verdienen de aandacht en daarom kan je hier je droom insturen. In het archief bevinden zich een honderdtal dromen, ongesorteerd vooralsnog.

Wil jij ook je droom verklaard zien? Let dan op het volgende:

1. vertel je droom altijd in tegenwoordige tijd, alsof je het op dit moment droomt
2. voeg informatie bij over je levensomstandigheden en essentiele informatie die betrekking heeft op de periode waarin je de droom hebt gehad (bijvoorbeeld een toekomstige gebeurtenis op korte termijn, een op handen zijnde huwelijk, verhuizing, verandering van werk, een recente gebeurtenis zoals een overlijden, verhuizing, verandering van levensomstandigheden in het algemeen.

Graag het hiervoor bestemde formulier gebruiken, die vind je HIER