“Where dreams come true.”

Natuurlijk

Creatieve natuur

Natuurlijke Creativiteit

Door de hedendaagse industrialisatie, mechanisatie en het intensieve gebruik van multimediale middelen, raken kinderen, jongeren en volwassenen meer en meer verwijderd van hun 'oorspronkelijke natuur'. Dit in tegenstelling tot de mensen in landen waar mensen met primitieve middelen moeten rondkomen. Die zijn volkomen afhankelijk van wat de natuur hen geeft. in onze moderne maatschappij kunnen wij ons dat nauwelijks voorstellen!

Een klein kind ergens op een plek waar ze geen tv hebben, geen internet, geen mobiele ontvangst....speelt met een stukje ijzerdraad, een flessedopje, een spijker en een stuk steen. In zijn fantasie maakt hij met behulp van een houten plankje dat hij heeft gevonden een autootje, waar hij dagenlang mee kan spelen en waar iedereen jaloers op is.....

Een stuk klei helpt ons al onze fantasie op gang te krijgen. Ook al weet je niks te maken, wanneer je begint te kneden zal vanzelf een vorm ontstaan. Door intuitief klei te kneden komen herinneringen naar boven die je allang vergeten bent. Veel van die herinneringen komen uit de kindertijd en waren door het moderne 'gejaag' en opvoeding vergeten. Op het moment dat je begint de klei vorm te geven, begint er energie te stromen die heel natuurlijk aanvoelt. Net als toen je een kind was, toen zorgen er nog niet waren. De meesten konden vroeger vrijelijk, al spelende opgroeien. De energie uit die kindertijd, heet 'oorspronkelijke energie'.

Oorspronkelijke energie

Het spelende element raakt tijdens het opgroeien naar een volwassen mens er een beetje uit. We spelen nog wel, maar het heeft een ander karakter gekregen. We spelen niet meer met elkaar, maar tegen elkaar of tegen onszelf. De spontaniteit is stilletjes uit ons leven verdwenen en daarmee tegelijkertijd onze levenslust en levensvreugde.

Spelend leren en lerend spelen

De beste manier om deze 'oorspronkelijke energie' terug te krijgen is weer te leren 'spelen' als een kind: zonder zorgen, zonder belemmeringen, zonder beperkingen. Kijk maar eens hoe een kind dat doet. Normaal gesproken is een klein kind heel snel tevreden. Helaas worden kinderen in deze tijd beperkt in hun energie door de frustraties van de volwassenen. Al heel snel wordt een etiketje opgeplakt en heeft een kind bijvoorbeeld ADHD.
Hoe meer je geremd wordt, hoe onhandelbaarder je wordt.

Daarom is het goed te kijken naar hoe de dingen in de vrije natuur hun beloop nemen. De vreugde van natuurkinderen, puppies, welpjes, kalfjes, veulentjes en noem maar op. Al spelende leren zij met de wereld om te gaan. Van hen wordt niet verwacht dat ze stijf in de schoolbanken moeten zitten om dingen te leren die uiteindelijk vaak in de weg staat om levensvreugde te voelen en te beleven.

Hoe kun je nu jezelf bevrijden van je belemmeringen en beperkingen? Het antwoord daarop is in aanraking komen met je eigen natuurlijke creativiteit:
beweging, expressie, dansen, zingen, roepen , schilderen, spelen, sprookjes, dromen. Voortdurend op weg zijn naar de toekomst met vreugde en plezier. Op weg naar de vrije mens die zichzelf kan en mag zijn in harmonie met alles wat leeft.