“Where dreams come true.”

Transpersoonlijke therapie

Wat kun je verwachten van Transpersoonlijke therapie?

Het transpersoonlijk 'gebied' overstijgt ons persoonlijk bewustzijn, van dat we nu weten en hebben in dit leven. Zouden we ons huidige leven op dit moment stilleggen komen we in een totaal andere werkelijkheid dan die we tot nu toe gekend hebben. Dat kunnen we hier en nu realiseren:

We zijn ons maar gedeeltelijk bewust van onze totale persoonlijkheid. Door te werken aan jezelf, ons verleden, ons biografisch materiaal, maak je je hier en nu vrij van bepaalde problemen die je tot nu toe hebt vergaard en je beperken in je dagelijks leven. Vrij van belastende elementen als negatieve emoties en traumata. Als gevolg van deze vrijmaking en bewustwording krijg je meer en meer ruimte zodat je zelfs jouw verborgen capaciteiten kunt aanboren waarvan je misschien niet eens weet dat zulke capaciteiten bestaan...

De manier van werken verschilt van therapeut tot therapeut.

Ik werk vanuit een vorm van natuurbewustzijn waarin veel facetten van therapie zijn geintegreerd tot een geheel van delen. Het is geen eenduidige therapievorm, maar een benadering hiervan is het volgende:

Door lichaamswerk bereiken we dat je bevrijd wordt van belemmerende emotionele inhouden die je vanaf je geboorte (en al vaak daarvoor) hebt opgeslagen. De bio-energetica en bio-release technieken helpen daarmee. Bio-energetica is een uitvinding van Lowen. Lowen was op zijn beurt leerling van Wilhelm Reich. Meer over deze bijzondere persoonlijkheden lees je HIER.
Bio-release is een vorm van massage, gelijkend op shiatsu (drukpunten) ,dieptemassage en haptonomie, waarin je onderdrukte energieen loslaat (release). Het loslaten van emoties gaat altijd gepaard met herinneringen en beelden die op die inhouden betrekking hebben. Door met dit vrijgekomen 'materiaal' aan de slag te gaan, middels gestalttherapie, creatieve therapie of droomwerk, open je je mind, je gevoel en je intuitie om door deze belemmeringen heen te gaan.

Vervolgens en tijdens het losmaken van de belemmeringen, bereiken we de beste resultaten met een lichte trancetoestand, waardoor je contact krijgt met je onderbewuste. Het onderbewuste is de transpersoonlijke laag, waar min of meer alle informatie zich bevindt over onszelf (als zielewezen) en over de rest wat we nog niet weten. Informatie over kosmische aangelegenheden, maar ook over de natuur van moeder aarde en alle wezens die op deze aarde leven. En daar houdt het niet bij op.

Door te stimuleren dat je tot grote innerlijke rust komt, zal je beter gaan slapen en het aanleren van de optimale ontspanning leidt als gevolg daarvan tot meer dromen. Bepaalde technieken helpen je de droominhouden beter te bewaren om ermee aan de slag te gaan. Zoals je op deze site kunt lezen, bevatten dromen enorm veel informatie over onszelf en de wereld en dimensies waar we in leven. Het is heel nuttig om dit natuurlijk vermogen tot buitenzintuiglijke informatievergaring (ESP) te gebruiken.

Je levensovertuiging is essentieel voor het 'slagen' in je leven. Werkelijkheid en waarheid zijn betrekkelijk, die hangen immers van je persoonlijk beleven af. Als we door die persoonlijke laag heengaan, kom je op de laag van het alomvattende, het transpersoonlijke. Alle religies vloeien samen in deze laag. Je komt tot het besef, waarin je merkt dat liefde het belangrijkste facet in het leven blijkt te zijn. Houden van jezelf is voorwaarde om het leven te kunnen omarmen. Grote meesters en profeten en hun geschiedenis laten zien hoe een liefdevolle levenshouding bewerkstelligt dat je in harmonie met het alomvattende, de kosmos, de natuur gaat leven. Dit transpersoonlijk besef leert je af te stemmen op de wijsheid van de natuur en de natuurlijke kosmische elementen. Dat brengt nieuwe levenslust en levensvreugde door bijvoorbeeld te beseffen dat je leven zich niet beperkt tot de negatieve materiele elementen, maar ook dat die 'negatieve elementen' meehelpen om via het 'positieve' tot heling te komen. Heling betekent acceptatie van jezelf en anderen, van al wat leeft op deze wereld als onderdeel van een alomvattend universum. Dat houdt ondermeer in dat je geen angst meer hoeft te hebben voor wat komen gaat. Yin vloeit over in Yang en omgekeerd. Gevoel en verstand als ondersteunende entiteiten van elkaar.

Nogmaals, een benadering slechts van elementen die je in therapie gaat tegenkomen en integreert in je leven en bewustzijn. Een vaste standaard bestaat hier niet voor, maar vele 'hulpmiddelen' staan ter beschikking om een 'geslaagde' therapie te realiseren. Het voornaamste is leren te zijn en te accepteren van al wat is en daarbij te streven alle belemmerende ervaringen uit het biografische leven van dit moment trachten te neutraliseren door ze te verwerken en los te laten.

Individueel of samen?
De therapie is voornamelijk een individueel pad. Op een bepaald moment in het traject is het zaak je partner en je directe omgeving in de therapie te betrekken door open te zijn over je gewaarwordingen en je ontwikkeling. Je zult anders merken dat het op den duur steeds moeilijker wordt om je directe omgeving te begrijpen en ook lijkt het vaak dat jij niet meer begrepen wordt.
Mocht het zijn dat de problemen voortkomen uit je relatie, dan raad ik je aan een afspraak te maken voor transpersoonlijk relatiewerk. Je leert hier vooral open te zijn naar elkaar, naast het individuele pad.

Zie voor het maken van een afspraak voor een intake de contactgegevens, HIER

Wil je zonder direct een afspraak te maken voor jezelf het intakeformulier bekijken/invullen? Download die dan HIER

Tot de ontmoeting,
Ad